Home

English

Curriculum voortgang 
Onderstaand vindt u mijn curriculum.
Ik ben meteen begonnen met het geheel inrichten, van een technisch goed functionerende computer, met Windows 10 Professional en andere software. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken. Voornamelijk geleerd wat het belang, de daadwerkelijke functie en toegevoegde waarde van systeembeheer inhoudt, en ik ben me de tools hiervoor eigen aan het maken.

In de eerste week ook de onderdelen van het moederbord geleerd en ik heb een computer gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Ook heb ik geleerd wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.

De routerinstellingen zijn behandeld en ik heb met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met Wake On Lan (WOL) een computer opgestart. Tevens heb ik kennis opgedaan omtrent alles wat betreft Server 2016 en Exchange mail server geïnstalleerd

Inmiddels kan ik ook bestanden veilig stellen van een gecrasht systeem zonder de harddisk er uit te hoeven nemen en een PXE server inrichten.


Zie het onderstaande curriculum.
De blauwe onderdelen zijn in de eerste week behandeld. Vanaf dag 4 kon ik al met de opbouw van mijn website beginnen, welke wordt aangepast naargelang mijn vorderingen.

 
Overzicht Competenties 

Progress

Below you will find my curriculum.

I am immediately started with the total equipment of a technically well functioning computer, with Windows 10 Professional and other software. For example I learned what partitions are and how to create an image after installation. Mainly I learned what the actual function, the importance and added value of systemmanagement, and owning the tools to do this.

In the first week I also learned the parts of the motherboard and I have disassembled and reassembled a computer. I've learned what a router does, how to acces it and how to set SSID and Wi-Fi password.

The router settings were treated and I started up a computer with the MAC-nr and Ip address via the network with Wake On Lan (WOL). I also gained knowledge about everything concerning Server 2016 en Exchange mail server.

 
Overview competence


See the curriculum below

 

V

1e week

 

 

 

 

 V

Overige reeds behandelde onderdelen

 

 

Other parts already treated

 

Overview

 

 

ITIL4 training (in progress)

 

 V

Server 2019

 

 V

Windows  10-11

 

 V

Virtualization Hyper-V

 

 V

Thin Clients

 

 V

Cybersecurity whitelisting

 

 

Office 365

 

 

Start guides 365

 

 

Mail-Merge Word with Excellijst

 

 

Assertiviteitscursus vrouwen/meiden in de ICT

 

 

Assertiveness course for women/girls in IT

 V

Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

1

 

Viability to sexual harassment

 

Basiskennis &

 

OS installeren

 

Basic Knowledge &

OS setup

 V

Bios Basic In en Output System

2

 

 V

Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst

3

 V

Windows 10 install 

4

 V

Sata drivers

5

 V

Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

6

 

Install driver search, extract 7 zip etc.

 V

Administrator inschakelen

7

 

Activate administrator

 V

Docunenten op D user

8

 

Documents on D user

 V

Documenten on D administrator

9

 V

I-tunes on D

10

 V

Overbodige bestanden verwijderen

11

 

Removing unnecessary files

 V 

Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

12

 

Install Windows 10 (+ 5 to 11) Disk layout, Privacy settings.

 V

Activatie W10 hashwaarde

13

 V

Schijfbeheer C verkleinen D maken

14    

 

Decrease disc management C. Create D patition

 V

Hyberfil sys (slaapstand verwijderen
Disable sleep mode)

15

 V

Wachtwoorden verwijderen

 

 

 

Delete passwords

 

 

16

 

Windows 11

 

 V

Install no TPM no UEFI

17

 

Hardware theorie

 

 V

Generations computers

18

 V

BIOS en batterij,  geluidskaart, video

19

 

BIOS and battery, sound card, video.

 V

Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

20

 

Sound cable on DVD

 V

Harddisk IDE master, slave, jumpers

21

 V

Sata 7200-rpm IDE 5400-rpm

22

 V

SSD disk trim

23

 V

Moederbord en onderdelen

24

 

Motherboard and components

 V 

Processoren en geheugensoorten.

25

 

Processors and memory types.

 V  

MS DOS course, batch file programming

26

 V 

BurnInTest (Speccy)

27

 

Elektra  Electricity

 

 V

Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

28

 

Difference American and Dutch electricity system

 V

Landenoverzicht en stekkertype

29

 

Country overview and plug type

 V

U= i x r

30

 V

Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

31

 

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.

 V

Van AC naar DC en waarom adapters

32

 

English

From AC to DC and why adapters

 V 

Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

33

 

Emergency unit (drip charger & fuel)

  V

Batterijen. Formaten en aanduidingen, AA etc.

34

 

Batteries. Formats and indications, AA etc.

 

Praktijk Practice

 

 V

Computer geheel demonteren en hermonteren

35

 

Disassemble and remount the computer completely

 V

Bios flashen

36

 V

Image maken en terugzetten

37

Create and restore image

 V

Partioneringsoftware en Klonen
Partioning software and Cloning

38

 V

Processor upgrade (CPU)

39

 V

Harddisk kopieren met image en part. software

40

 

Copy harddisks with an image, creating partitions

 V

Harddisk data, erase

41

 

Data veilig stellen 

 

Securing data

 V 

Steganografie

42

Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

 

Counteracting the dissemination of data via photos

 V

Data veilig stellen. 

43

Rechten beheer overnemen

 

English

Secure data.

Take over right management

 V

Virtule USB stick 8.1 configureren

44

 

Virtual USB flash drive configuration 8.1

 V

GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

45

 

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS

 V

GPT naar NTFS converteren

46

 

Convert GPT ro NTFS

 V

Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss

47

 V

Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

48

 

Harddisk testing, errors and hours worked.

 

Netwerk - Network

 

 V

Van wie is het internet? ISOC, InfrastructuurVerrekening, abonnementen FUP

49 

Kabel, koper, glasvezel

 

From who is the internet?

ISOC, Infrastructure

Settlement, subscriptions FUP

Cable, copper, fibreglass

 V

Router benaderen, instellingen

50

Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

 

Router approaching, settings

Search manual for type and login ip.

 V

ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

51

 

Rename ISDN and secure Wifi

 V

Wake on lan. Mac & IP.
Magic package, Intranet

52

 V

Cisco

53

 V

Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

54

 

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

 V

Hubs

55

 V

Power over LAN

56

 V

Repeaters

57

 V 

Netwerkprinter installeren en configureren.

58

 

Install and configure a network printer.

 V 

Netwerkkabel maken en doormeten

59

Create and testing a network cable.

 V 

NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen

60

Bestanden delen.

 

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC

Share files.

 V

Raid 1-5 & SCSI technology

61

 V

Vlan  OSI

62

 V

IPv6 Manual and test

63

 V

Binair

64

 

Thin Clients
Windows & Linux

 

 V

Thin Clients Windows 10-11

65

 V

Thin Clients Linux

66

 V

Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady

67

 

Portfolio, website 

 

  V

Creating a website in HTML 5 Portfolio

68

 

Mail

 

 V 

Mail clients in Outlook

69

 V

Outlook configuration.
PST file to another PC

70

 

Server 2019, Exchange mailserver 2019

 

 V

Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals)

71

 V

Installing Server 2019

72

 V

Raid drivers

73

 V

Adding Windows 10 Computers to a Windows Server 2019 Domain

74

 V

Block users from installing or running programs in Windows 11/10/8/7

75

 V 

Installing Office 2019

76

( Outlook)

 V

Setup Exchange mailserver 2019

77

 V

Configuring Outlook 2019 on Server and communicating with 2 users

78

 V  

Set maximum mail size attachments  

79

 V

Using VNC, Teamviewer

80

 V 

Router configuration. Port forwarding-triggering

81

 V

Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras

82

 V

Mirror, raid 1-5 

83

 V 

Raid configuration and Cryptolockers 

84

 V

Basic and dynamic disks

85

 

PXE server

 

 V

Installeren en configureren van een PXE server

86

 

Installing and configuring a PXE server

 

Virtual Machine

 

 V

Hyper-V on PC and Server

87

 V

Virtual Box in Ubunti

88

 V

VM Windows 10

89

 V

VM Windows 11

90

 V

Extra accounts 10-11

91

 V

Remote desktop sessions

92

 

Virtual Machine

 

 V

Hyper-V on PC and Server

93

 V

Virtual Box in Ubunti

94

 

Private cloud

 

 V

Private cloud to keep out American organisations

Een private cloud creëren om Amerikaanse pottenkijkers te weren.

95

 

Troubleshooting

 

 V

Macrium Reflect,errors
Netflix etc.

96

More on the sitemap